Wat is een ultrasoon geluid?

Wat is een ultrasoon geluid? is een veel gehoorde vraag

Geluid bestaat uit luchtdrukveranderingen die zich in golven bewegen. De trillingen die zo worden veroorzaakt, worden door het gehoor opgevangen. Het aantal trillingen dat een geluidsgolf per seconde veroorzaakt wordt de frequentie genoemd. Die frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Ultrasone geluiden hebben een frequentie boven 20.000 hertz (20kHz). Voor mensen is dat niet of nauwelijks hoorbaar. Met name overlast gevende dieren kunnen geluiden met hoge frequenties waarnemen. Zo horen ratten en muizen tot rond de 90 kHz, Maar ook insecten zijn gevoelig voor geluiden met zeer hoge frequenties.

Is ultrasoon geluid schadelijk voor mens of huisdier?

Het menselijk gehoor is weliswaar heel gevoelig, maar kan met name geluiden met een hoge frequentie niet meer registreren. Ultrasone geluiden hebben een frequentie boven 20.000 hertz (20 kHz) en zijn voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar. De meeste dieren hebben echter een veel scherper gehoor. Zij zijn gevoelig voor hoogfrequente geluiden. Katten  horen geluid tot wel 80 kHz en honden ongeveer tot 45 kHz. Alle apparaten op DuurzaamBestrijden zijn instelbaar op frequentiehoogte.

Dieren maken ultrasoon geluid.

Sommige dieren communiceren met ultrasone geluiden. Dolfijnen en walvissen zijn de bekendste, maar ook vleermuizen gebruiken ze.

ultrasoon