Waarom ratten bestrijden?

Ratten zorgen op veel manieren voor overlast. Ze knagen aan alles wat los en vast zit, maar vreten vooral je etensvoorraden aan. Daarbij laten ratten overal uitwerpselen en urine achter. Behalve de stank die dat veroorzaakt, brengt dat het gevaar van ziektes met zich mee. Want ratten kunnen virussen, bacteriën en parasieten bij zich dragen. Daarmee kunnen ze een gezondheidsrisico vormen voor mensen en huisdieren.

U kunt zelfs ziek worden door het aanraken van door ratten besmette plaatsen. Bekend is bijvoorbeeld ook de overdracht door ratten van de ziekte van Weil die via het water gaat. Agressie van ratten tegen mensen is zeldzaam, maar een hongerige rat is tot veel in staat! Genoeg redenen kortom waarom ratten bestrijden zo belangrijk is!

Duurzaam bestrijden zonder onnodig lijden

Hoewel het doden van de rat de meest voor de hand liggende en effectieve oplossing is, wil je het dier niet onnodig laten lijden. De meeste gifsoorten bezorgen het beest immers een akelige dood. Daarnaast zijn rodenticiden (de officiële naam voor rattengif) bepaald geen milieuvriendelijke producten.

Het gebruik ervan is streng gereguleerd en het gebruik van middelen op basis van anticoagulantia voor particulieren wordt per 2023 verboden.Duurzaambestrijden levert producten die helpen om ratten te bestrijden op milieuvriendelijke wijze en zonder dat deze dieren onnodig moeten lijden.

Waarom ratten bestrijden als je overlast kunt voorkomen?

Waarom ratten bestrijden als je ook maatregelen kunt treffen om overlast te voorkomen? Met wat creativiteit zijn er namelijk genoeg manieren denkbaar om problemen door ongedierte te voorkomen. Denk aan het afdichten van openingen in huis, het opbergen van voedsel(resten) en het verwijderen en onbereikbaar maken van vuilnis. Bezoek voor meer informatie bijvoorbeeld eens www.beestjeskwijt.nl/blog/ratten. Daar vind je ook toegang tot professionele rattenbestrijders voor het geval de overlast is veranderd in een rattenplaag!

Kenmerken van ratten

Als er ratten in Nederland worden aangetroffen hebben we meestal van doen met bruine of zwarte ratten. Beide typen zijn planten zich razendsnel voort, dus als u er eentje signaleert kunt er wel zeker van zijn dat er meer in de buurt zijn. Het ongedierte heeft weinig zichtvermogen, maar hun gehoor is uiterst scherp. Vanwege dat geringe zichtvermogen gebruiken ze hun snorharen om de afgeving te verkennen. Dat lukt beter als ze dicht bij een object zijn en daarom lopen ze meestal dicht langs de muren.

Ratten bouwen nesten die worden samengesteld uit klein materiaal. Al dat geknaag is dus niet alleen bestemd om voedsel te vinden, maar ook om materiaal voor hun nest te verzamelen. De beestjes hebben een enorme lenigheid en zijn door hun flexibele skeletten in staat om door de kleinste gaatjes te kruipen!

Hoe weet je of ergens ratten zitten?

Ratten weten zich goed te verbergen en zijn daarbij vooral actief in de nacht of schemering. Doorgaans heb je dus al sporen van ratten gezien zonder ze te hebben gezien of gehoord. In eerste instantie springen meestal het aangevreten voedsel en of de verpakkingen in het oog. Ook knaagsporen aan kabels, meubels of andere voorwerpen van hout of plastic vallen snel op. Maar dan weet je natuurlijk nog niet of je met ratten te maken hebt.

Kenmerkende karakteristieken voor de aanwezigheid van ratten kunnen je helpen vast te stellen of je deze knaagdieren in huis of tuin hebt. Zo laten ze op heel veel plekken hun sterk naar ammoniak ruikende urine achter, net als bruine tot donkerbruine, tamelijk dikke uitwerpselen. Opvallend zijn ook vaak hun pootafdrukken of de sleepsporen van hun staart. Typisch voor ratten is tenslotte nog de aanwezigheid van buiksmeer. Op allerlei plekken maar vooral op vloeren en langs muren en plinten tref je dan een bruinachtig vetspoor aan.