FAQ

 

Vraag je je af hoe het zit? Kijk hier of je vraag er tussen zit. Blijf je zitten met een vraag?
Neem dan hier contact met ons op.

 

Wat is een ultrasoon geluid?

 

Geluid bestaat uit luchtdrukveranderingen die zich in golven bewegen. De trillingen die zo worden veroorzaakt, worden door het gehoor opgevangen. Het aantal trillingen dat een geluidsgolf per seconde veroorzaakt wordt de frequentie genoemd. Die frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Ultrasone geluiden hebben een frequentie boven 20.000 hertz (20kHz). Voor mensen is dat niet of nauwelijks hoorbaar. Met name overlast gevende dieren kunnen geluiden met hoge frequenties waarnemen. Zo horen ratten en muizen tot rond de 90 kHz, Maar ook insecten zijn gevoelig voor geluiden met zeer hoge frequenties.

 

Is ultrasoon geluid schadelijk voor mens of huisdier?

 

Het menselijk gehoor is weliswaar heel gevoelig, maar kan met name geluiden met een hoge frequentie niet meer registreren. Ultrasone geluiden hebben een frequentie boven 20.000hertz (20 kHz) en zijn voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar. De meeste dieren hebben echter een veel scherper gehoor. Zij zijn gevoelig voor hoogfrequente geluiden. Katten horen geluid tot wel 80 kHz en honden ongeveer tot 45 kHz. Alle apparaten op DuurzaamBestrijden zijn instelbaar op frequentiehoogte.

 

Wat is diervriendelijk?

 

Strikt genomen is het doden van een dier niet echt diervriendelijk te noemen. Toch is het algemeen aanvaard om insecten te doden. Ook overlast van ratten en muizen is vrijwel niet te vermijden zonder drastische maatregelen. Toch zit er soms niks anders op als preventieve maatregelen niet helpen. Maar je wilt dan voorkomen dat een dier onnodig lijdt. Mede om die reden verkoopt DuurzaamBestrijden.nl geen ratten- en muizengif. Niet alleen zijn de gevolgen voor het milieu negatief (het gif komt in de voedselketen), de meeste getroffen dieren sterven een gruwelijke dood. Maar ook bijvoorbeeld lijmstrips zul je in onze webshop niet aantreffen. Als de diertjes al niet hun eigen poot afknagen om zich te bevrijden, volgt hun dood pas na onnodig lang en vreselijk lijden. Onze producten zijn geselecteerd op effectiviteit, maar waar nodig ook op het voorkomen van onnodig lijden. Dat noemen wij diervriendelijk.

 

Wat is vergif?

 

In letterlijke zin is vergif een stof die een schadelijke of dodelijke werking heeft. Dat maakt de definitie behoorlijk breed. Voor DuurzaamBestrijden.nl zijn het alle stoffen die zorgen voor belangrijke schade aan het milieu of die zorgen voor onnodig lijden van dieren. Met milieuschade doelen we op langdurige aanwezigheid in de natuurketen, waarbij er aanzienlijke schade wordt aangericht aan plant, dier of mens. Wil je weten wat voor stoffen welke effecten hebben, klik dan hier voor een overzicht.

 

Waar vind ik informatie over preventie?

 

Voor alle vormen van overlast geldt eigenlijk ‘voorkomen is beter dan genezen’. Preventie is natuurlijk vaak een kwestie van logisch nadenken, maar soms zijn er tips & tricks waar je zelf nog niet aan had gedacht. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van de dierenbescherming . Het RIVM naar houdt zich intensief bezig met de volksgezondheid. Even zoek op hun site kan veel informatie opleveren. Heel informatief is ook de website van van Milieu Centraal.