Bestrijding van de eikenprocessierups kan volledig biologisch.

De Eikenprocessierups weet elk jaar weer de krantenpagina’s te halen. De diertjes veroorzaken ontzettend veel overlast, maar de gebruikte methoden zijn niet altijd even vriendelijk voor natuur en milieu. Indirect zijn ze daarmee ineffectief want ze treffen ook de natuurlijke vijanden van de rups. Wat dan te doen als je een boom hebt met die beesten erin? Toch maar weer een dure specialist ingehuurd? Of liever een slimme oplossing?  Slim gebruiken maken van de wetten der natuur maak Biologische bestrijding van de Eikenprocessierups ook voor de consument mogelijk. Maar je moet er wel op tijd bij zijn! 

Niet de rups maar de mot aanpakken

Een rups is een vlinder in wording. Dat geldt ook voor de Eikenprocessierups. Het zijn de vlinders (of beter gezegd de Eikenprocessiemotten) die zorgen voor nageslacht. Er vindt bevruchting plaats en er worden eitjes gelegd. In een heldere cyclys komen de eitjes uit en worden het rupsen.  In de eerste fase van hun leven, als de rupsen uit de eitjes komen is er nog weinig aan de hand. Pas in de periode dat ze nesten vormen beginnen ze ook die vervelende brandhaartjes te verspreiden. Duizenden minuscule haartjes worden vanaf medio mei door de wind verspreid. Contact met die haartjes leidt tot ernstige irritaties van huid en/of slijmvlies bij mensen. Zelfs dieren kunnen er last van krijgen.

Eikenprocessierups
De haartjes die de overlast veroorzaken kun je niet eens zien..

Wat kun je ertegen doen?

Met het bestrijden van de overlast moet je dus niet wachten tot de haartjes door de lucht zweven. Dan is het kwaad al geschied. De Eikenprocessierups kun je duurzaam bestrijden en daarmee overlast  tegengaan door te voorkomen dat de motten voor (voldoende) nageslacht kunnen zorgen. Biologische bestrijding van de Eikenprocessierups is dan ook het meest effectief als er helemaal geen nageslacht wordt geproduceerd. Het middel dat binnenkort in onze webshop te vinden is, is dan ook op dat principe gebaseerd.

Bestrijding van de eikenprocessierups op een duurzame manier

De biologische bestrijding van de eikenprocessierups  kan ook op andere manieren. Veelbelovend zijn de behandelingen die gebruik maken van nematoden. Dat zijn een soort superkleine wormpjes. Het zijn parasieten en ze zuigen de rups als het ware leeg. Het is een veilige en biologisch verantwoorde manier van werken. Maar het komt wel heel precies. Het werkt alleen als de rupsen net zijn uitgekomen. Bovendien zijn nematoden levende organismen en die leven maar enkele uren. Dat is dus echt werk voor de specialist.

Binnenkort ook voor de consument

Binnenkort vind je in onze webshop producten die helpen de eikenprocessierups op te ruimen die je ook zelf eenvoudig kunt toepassen. Wat die producten zijn onthullen we in het nieuwe jaar, maar de eerste resultaten waren veelbelovend. Wil je ook veilig de Eikenprocessierups duurzaam bestrijden? Houd dan onze website in de gaten! In 2021 komen we met meer nieuws. Wil je ondertussen meer weten over de rups, kijk dan eens op https://processierups.nu/

Gelukkig heeft de rups een hele rits natuurlijke vijanden. Dat varieert van vogels en insecten tot aan vleermuizen. Maar zo talloos als de rupsen in de boom kruipen, zo dun gezaaid zijn de rupseneters. De beste manier van tegengaan van overlast is dus het stimuleren van de aanwezigheid van vogels zoals de koolmees. Dat kan bijvoorbeeld door een verstandige keuze van begroeiing, of door het ophangen van nestkastjes.