Rattengif en muizengif zijn schadelijk voor de natuur

Rattengif en muizengif zijn schadelijk voor de natuur. En dat niet alleen. In zekere zin werkt het gebruik van dat soort bestrijdingsmiddelen de overlast in de hand. Ja, het ongedierte dat van het gif snoept gaat dood. Maar als er weer dieren zijn die deze dieren oppeuzelen, verdwijnen hun natuurlijk vijanden. Op termijn kunnen ze zich dus zonder al te veel zorgen kunnen voortplanten. En dat doen deze verveende beesten met groot enthousiasme! Officieel heten middelen voor het bestrijden van ratten en muizen rodenticiden. Deze gifsoorten zijn zoals dat heet ‘niet selectief’. Dat wil zeggen dat ze behalve op muizen en ratten, dezelfde werking hebben op vogels, roofdieren en huisdieren. Ze zijn daarom voor de natuur  bijzonder schadelijk. Het gif blijft immers lang in het milieu en wordt via prooi of aas doorgegeven. Gif kort gezegd is op de korte termijn effectief, maar op lange termijn slecht voor het milieu en zelfs contraproductief.

Wordt muizengif verboden?

In hoofdlijnen zijn er twee soorten dodelijke vergif. Enerzijds zijn er middelen die werken op basis van anticoagulantia (antistollingsmiddelen). Dieren die dat gif binnen krijgen bloeden als het ware dood. Een hele nare manier om te sterven, zelfs als je een rat of een muis bent. Mede als gevolg van Europese afspraken mogen particulieren per 2023 geen anticoagulantia meer gebruiken voor het bestrijden van muizen en ratten.

Er bestaan ook gifsoorten die chemische middelen bevatten op basis van alfachloralose. Deze werken verlammend op het centrale zenuwstelsel. Het ongedierte komt in een diepe comateuze toestand waarna ze overlijden door onderkoeling. Hoewel dit soort bestrijdingsmiddelen voorlopig nog beschikbaar blijft, zijn deze middelen natuurlijk ook gevaarlijk voor andere (huis-) dieren. Zelfs met jonge kinderen is het oppassen geblazen. In tegenstelling tot wat wel wordt beweerd, komt het stervende knaagdier er niet perse zonder lijden vanaf. Veel dieren krijgen spasmen en/of epileptische aanvallen. De beesten worden zeer gevoelig voor prikkels zoals geluid en kunnen daarbij zelfs agressief reageren. Uiteindelijk eindigt de lijdensweg tot spiertrekkingen (stuipen) en coma. Kortom, rattengif en muizengif zijn schadelijk voor de natuur!

Wat zijn de alternatieven?

Ratten en muizen knagen alles kapot en veroorzaken stank en ziekten. Het beste voorkom je overlast. Kijk bijvoorbeeld eens bij de dierenbescherming naar tips over preventie. Maar ratten en muizen zijn hardnekkig en inventief om je huis binnen te dringen. Rigoureuze ingrepen zijn dan soms onvermijdelijk. Dat betekent nog niet dat deze dieren onnodig moeten lijden. Ratten- en muizengif zijn zeer schadelijk voor de natuur. Daarom beschouwt Duurzaambestrijden elk gif als ongewenst. In onze webshop bieden wij dus geen producten aan in die categorie. Al onze producten zijn diervriendelijk. Dat klinkt natuurlijk wat tegenstrijdig als het dier uiteindelijk wel wordt gedood. Maar toch durven we dat woord te gebruiken als de dood direct en zonder lijden intreedt.

In ons assortiment vind je bijvoorbeeld producten om dieren levend te vangen en (op grote afstand) weer los te laten. Overigens hebben met name muizen veel last van stress en de kans is groot dat het dier uiteindelijk toch door de stress het leven laat. Maar dat is altijd nog beter dan sterven als gevolg van een van de genoemde gifsoorten. Verder bieden wij vangmateriaal aan waarbij het dier wél wordt gedood. Om te voldoen aan onze maatstaven van diervriendelijkheid, moeten die apparaten dan wel direct dodelijk zijn. Maar misschien wel de mooiste producten zijn de vele middelen die de beesten verjagen. Veelal werken deze op basis van een ultrasoon geluid. Dat zijn geluiden waar deze beesten wel last van hebben, maar mensen en andere (huis-)dieren niet. Daarnaast zijn er apparaten die naast het geluid ook een elektromagnetisch veld genereren. Daarvoor zijn deze vervelende knaagdieren ook gevoelig en al snel zullen ze de omgeving verlaten die binnen het bereik ervan ligt.

Neem de tijd om je te oriënteren rondom ratten en muizen. Rattengif en muizengif zijn schadelijk voor de natuur en bestrijden kan ook op humane en duurzame manier!