Veel mensen denken dat het gebruik van azijn tegen onkruid of groene aanslag onschuldig is. Maar azijn is schadelijk voor het milieu. En daar denkt de rijksoverheid net zo over. Die maakt duidelijk dat azijn, zout of chloor gebruiken om groene aanslag of mos te bestrijden niet mag. Voor de zekerheid heeft het RIVM er nog eens goed naar gekeken. Zij zien risico’s voor het milieu en voor degene die deze zuren gebruikt. Maar controle op het gebruik van azijn bij particulieren thuis is lastig. Daarom wil de overheid burgers informeren over het ’verantwoord bestrijden van onkruid en groene aanslag’. Dan adviseren ze ongetwijfeld de coating van AlgaVelan. Dit middel is volledig natuurlijk. De niet-chemische ingrediënten zitten bijvoorbeeld ook in voedingsmiddelen. Het legt echt letterlijk een coating over de groene aanslag en mos. Algen en mos verstikken en gaan dood. De natuur doet de rest. De groene gladheid verdwijnt zonder schrobben of spuiten. https://www.duurzaambestrijden.nl/product/av-coating/

Voor meer informatie over de risico’s van azijn: https://www.rivm.nl/nieuws/risicos-van-azijn-bij-bestrijding-van-onkruid-en-groene-aanslag-in-kaart-gebracht